I kølvandet på coronavirussens udbredelse oplever Horten et kraftigt stigende antal forespørgsler fra erhvervslivet om den juridiske betydning af de samfundsmæssige tiltag, som i større og større omfang påvirker virksomhedernes dagligdag.

"Vi er gået fra, at forespørgslerne alene angik medarbejdernes situation, når de var på vej til eller fra udlandet, til at de nu også angår virksomhedernes kerneopgaver såsom serviceydelser, som kontraktspartnere ikke længere vil tage imod på grund af fx aflysninger. Det naturlige spørgsmål er, hvem der skal bære den økonomiske risiko, hvorvidt der tale om force majeure, og hvordan virksomhederne kan indrette sig, hvis de ikke kan afvikle deres ydelser. Samtidig stiller flere virksomheder spørgsmål om, hvorvidt Danmark snart er i en situation, hvor lovgivningen om epidemier vil blive igangsat – og hvad konsekvenserne i så fald vil være", udtaler Finn Schwarz, managing partner hos Horten.

Hortens nyheder i relation til coronavirussen indeholder generelle forslag til "rettidig omhu". Den klare konkrete rådgivning forudsætter en individuel vurdering af fx kontraktsforhold, som vi gerne stiller til rådighed.

Vil du vide mere?