Horten har indsamlet input fra brancheorganisationer, virksomheder og offentlige indkøbere om, hvilken betydning coronakrisen har, og hvad de mener, der skal til for at holde produktionen i gang.

Horten opfordrer sammen med bidragsyderne til, at udbudsprocesser gennemføres, og man samtidig forsøger at fremrykke planlagte indkøb. På den måde bliver samfundet mindst muligt ramt af krisen i økonomisk sammenhæng.

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at offentlige indkøb skal understøtte, at virksomhederne og dermed lønmodtagerne kommer godt igennem den ekstraordinære situation, som følger af COVID-19. Kommunernes Landsforening har desuden opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter.

Mange leverandører har allerede problemer på grund af COVID-19, og flere ordregivere er i gang med at undersøge muligheden for at fremrykke udbud for at undgå tomme ordrebøger. Det kan vise sig at være en nødvendighed, og selv et enkelt udbud kan gøre en forskel.

Asfaltindustrien

Asfaltindustrien har sendt et åbent brev til erhvervsminister Simon Kollerup, hvori der bl.a. opfordres til at gennemføre offentlige udbud som planlagt, da Asfaltindustriens virksomheder godt kan følge med. Der er desuden ingen biler på vejene, og derfor er det et perfekt tidspunkt til at lave vejarbejde.

Asfaltindustrien forslår bl.a., at ordregivere gør følgende:

  • Gennemfører vejsyn, så virksomhederne kan arbejde.
  • Udsteder alle grave- og igangsætningstilladelser hurtigst muligt.
  • Gennemfører og fremskynder udbud og licitationer. En kommune har fx vist vejen ved at oprette en særlig postkasse, hvor man afleverer sit tilbud, og afholder mødet virtuelt.

Læs mere her: Åbent brev til erhvervsministeren

Sikkerhedsbranchen

Sikkerhedsbranchen opfordrer til, at danske virksomheder og offentlige instanser udnytter de ansattes fravær til at få lavet sikringsarbejde, fx sikring mod brand, tyveri og hærværk.

Det er sund fornuft for økonomien at lade sikringsvirksomheder og håndværkere udføre opgaver, som enten har været udsat, eller som kun har været på overvejelsesstadiet.

Læs mere her: Sikkerhedsbranchen: Brug coronalukningen til større sikringsopgaver

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat