Interessen for at arbejde med FN's 17 Verdensmål i offentlige udbud er steget markant de seneste år i takt med nødvendigheden af en grønnere global omsætning. Men hvordan indarbejdes målene i udbudsmaterialet og den efterfølgende kontrakt?

Verdensmålene er den hidtil mest ambitiøse globale udviklingsplan, som frem til 2030 skal lægge kursen for en mere bæredygtig udvikling i verden. Denne sociale indsats får stor opmærksomhed – både nationalt og internationalt – og særligt offentlige udbud er et vigtigt redskab til at højne den sociale indsats:

Europa-Kommissionen udtaler i deres rapport 'Sociale hensyn ved indkøb — En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige udbud — 2. udgave':

"For at imødegå samfundsmæssige udfordringer skal de offentlige myndigheder øge deres indsats inden for alle aspekter af bæredygtighed (social/etisk, miljømæssig og økonomisk). Offentlige indkøbere er store investorer i Europa og bruger i øjeblikket over 14 % af EU's bruttonationalprodukt. Ved at udnytte deres købekraft til at vælge varer og tjenesteydelser, der fører til positive sociale resultater, kan de yde et væsentligt bidrag til den bæredygtige udvikling."

Udviklingen går (heldigvis) i den rigtige retning, og flere og flere ordregivere inddrager sociale hensyn i deres udbud. Danmark som helhed er da også godt med, og udviklingen i langt de fleste verdensmål er positiv, hvilket kan ses af denne infografik.

Med hele verdens fokus på en mere bæredygtig indstilling, er det derfor vigtigt at vide, hvordan de forskellige verdensmål kan inkorporeres i udbudsmaterialet og -processen. Horten inviterer i den forbindelse til en webinarserie og konference, du ikke må gå glip af!

KONFERENCE: VERDENSMÅL I UDBUD

Få inspiration til at omsætte FN's Verdensmål til praksis i udbudsmaterialet og den efterfølgende kontrakt, når Horten inviterer til konferencen 'Verdensmål i udbud' 20. september 2021, kl. 9.00-14.00.

Som optakt til konferencen går Hortens juridiske eksperter på tre webinarer i dybden med, hvordan offentlige indkøb kan bidrage specifikt til verdensmål nummer 5, 9, 10, 11, 12 og 13:

  • Webinar 30. august 2021, kl. 9.30-10.30:
    'Ligestilling mellem kønnene' og 'Mindre ulighed'
  • Webinar 6. september 2021, kl. 9.30-10.30:
    'Industri, innovation og infrastruktur' og 'Bæredygtige byer og lokalsamfund'
  • Webinar 13. september 2021, kl. 9.30-10.30:
    'Ansvarligt forbrug og produktion' og 'Klimaindsats'.

Læs mere og tilmeld dig her: Fra globale verdensmål til konkrete udbud

kontakt

Andreas Christensen

Partner