Interessen for at arbejde med FN's 17 Verdensmål i offentlige udbud er steget markant de seneste år i takt med nødvendigheden af en grønnere global omsætning. Men hvordan indarbejdes målene i udbudsmaterialet og den efterfølgende kontrakt?

Verdensmålene er den hidtil mest ambitiøse globale udviklingsplan, som frem til 2030 skal lægge kursen for en mere bæredygtig udvikling i verden. Denne sociale indsats får stor opmærksomhed – både nationalt og internationalt – og særligt offentlige udbud er et vigtigt redskab til at højne den sociale indsats:

Europa-Kommissionen udtaler i deres rapport 'Sociale hensyn ved indkøb — En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige udbud — 2. udgave':

"For at imødegå samfundsmæssige udfordringer skal de offentlige myndigheder øge deres indsats inden for alle aspekter af bæredygtighed (social/etisk, miljømæssig og økonomisk). Offentlige indkøbere er store investorer i Europa og bruger i øjeblikket over 14 % af EU's bruttonationalprodukt. Ved at udnytte deres købekraft til at vælge varer og tjenesteydelser, der fører til positive sociale resultater, kan de yde et væsentligt bidrag til den bæredygtige udvikling."

Udviklingen går (heldigvis) i den rigtige retning, og flere og flere ordregivere inddrager sociale hensyn i deres udbud. Danmark som helhed er da også godt med, og udviklingen i langt de fleste verdensmål er positiv.

Med hele verdens fokus på en mere bæredygtig indstilling er det derfor vigtigt at vide, hvordan de forskellige verdensmål kan inkorporeres i udbudsmaterialet og -processen.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)