Folketinget vedtog den 2. februar 2021 et lovforslag, som sikrer, at arbejdsgivere vil kunne varsle ferie mv. med forkortet varsel i overensstemmelse med trepartsaftalen om lønkompensationsordning. Muligheden for varsling af ferie ligner i høj grad ordningen i lønkompensationsordningen fra 2020

Lønkompensationsordningen blev i januar 2021 forlænget indtil ophøret af de skærpede restriktioner.

I forbindelse med forlængelsen blev det besluttet at genindføre muligheden for, at virksomheder kan varsle ferie med forkortet varsel for den enkelte medarbejder svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig optjent ferie eller afspadsering – afholde tjenestefri én dag uden løn pr. lønkompenserende måned.

Det vedtagne lovforslag sikrer hjemmel hertil.

Forkortet varsel af ferie

Efter ferielovens regler skal en arbejdsgiver som udgangspunkt varsle hovedferien svarende til tre uger afholdt med mindst tre måneders varsel, mens øvrig ferie skal varsles med mindst én måneds varsel.

Loven medfører en ændring heraf, så arbejdsgivere kan varsle en feriedag afholdt med mindst én dags varsel pr. lønkompensationsperiode. De forkortede varslingsregler gælder naturligvis alene for de medarbejdere, som arbejdsgiveren har søgt lønkompensation for og som derfor hjemsendes.

En lønkompensationsperiode svarer til 28 kalenderdage. I den første lønkompensationsperiode fra 18. januar 2021 til 7. februar 2021 (21 kalenderdage) kan arbejdsgiveren dog varsle afholdelse af én feriedag. Herefter gælder det, at arbejdsgiveren kan varsle afholdelse af én feriedag pr. lønkompensationsperiode svarende til 28 dage.

Medarbejderen vælger selv, om den varslede feriedag mv. skal afholdes som optjent ferie efter ferieloven, afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet. Der kan desuden indgås aftale om at anvende opsparet frihed, som medarbejderen først opnår ret til på et senere tidspunkt i ansættelsesforholdet.

Har medarbejderen ikke opsparet ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiver varsle feriedagen afholdt som tjenestefrihed uden løn.

Højst fem feriedage

Medarbejderen kan højst pålægges at afholde fem feriedage efter ordningen. Al optjent ferie efter ferieloven, afspadsering eller anden opsparet frihed og tjenestefrihed uden løn, der er afviklet efter den 17. januar 2021 i lønkompensationsperioden, indgår i opgørelsen. Allerede fastlagt ferie mv., som ligger i lønkompensationsperioden, fastholdes og indgår således i de maksimalt fem feriedage.

Der skal ske efterregulering, hvis arbejdsgiveren har varslet ferie mv. efter ordningen, og det senere viser sig, at medarbejderen kommer til at afholde mere ferie, end ordningen tillader. I en sådan situation vil den overskydende varslede ferie mv. bortfalde.

Vi følger udviklingen

Vi følger naturligvis udviklingen med lønkompensationsordningen og vil løbende opdatere ved nye initiativer.

Læs lovforslag, som vedtaget her:
Lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19