Det er fortsat ikke afklaret, hvordan erhvervsejendomme skal vurderes i fremtiden, selvom klageadgangen for vurderingerne tilbage fra 2012 og frem bliver åbnet til sommer. 

Regeringen har blandt andet foreslået, at grundværdier for erhvervsejendomme skal ansættes på baggrund af en alternativomkostningsmodel, det vil sige med udgangspunkt i værdien ved en alternativ anvendelse som beboelse, der dog vil skulle nedskaleres for blandt andet at tage højde for, at erhvervsgrunde typisk kan bebygges mere intensivt end parcelhusgrunde.

Desuden har regeringen foreslået at afskaffe ejendomsværdien for erhvervsejendomme og i stedet lade grundværdien udgøre beskatningsgrundlaget for dækningsafgift.

Model møder kritik

Regeringens foreslåede model har mødt voldsom kritik for blandt andet at være uklar og kompliceret. Endvidere er der stillet spørgsmål ved virksomhedernes retssikkerhed i forhold til den foreslåede model.

Horten skal rådgive på ekspertmøde

Folketingets Skatteudvalg har indkaldt til ekspertmøde om ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme. I den forbindelse er partner Thomas Booker indkaldt til at rådgive og svare på spørgsmål om, hvordan den fremtidige model bør indrettes, så grundværdi og ejendomsværdi fastsættes på et retvisende og logisk grundlag, som samtidig sikrer ejendomsejernes retsstilling i forhold til at kunne klage over vurderinger.

Thomas Booker er indkaldt som den eneste advokat til ekspertmødet. Han står bag en ph.d.-afhandling om ejendomsbeskatning og ejendomsvurdering og har desuden mange års erfaring på ejendomsvurderingsområdet.

Kontakt

Thomas Booker

Partner