Konges Sløjd ApS har vedtaget et bødeforlæg på 1,8 mio. kr. for ulovligt at bede en forhandler om at holde sig til den vejledende udsalgspris uden at give rabatter. Derudover har en ledende medarbejder vedtaget et personligt bødeforlæg på 100.000 kr.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i 2020 en henvendelse, som indikerede, at Konges Sløjd, som producerer tøj og møbler til børn, havde overtrådt konkurrenceloven. Konkurrencerådet anmeldte derefter sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har efterforsket sagen.

Konges Sløjds overtrædelse af konkurrenceloven

Sagsmaterialet viser, at Konges Sløjd har forsøgt at få en forhandler til at holde sig til de vejledende udsalgspriser uden at give rabatter. Derved har virksomheden overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser, hvorefter forhandlere skal være fri til selv at fastsætte deres salgspris. Overtrædelsen har fundet sted fra slutningen af 2018 til starten af 2020.

Bødens størrelse

Fastsættelse af bindende videresalgspriser er en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Det medfører som udgangspunkt et grundbeløb for bøder på 4 mio. kr. for virksomheder og 100.000 for personlige bøder. Derfor er bøden på 1,8 mio. kr. til virksomheden lav, hvorimod den personlige bøde til en ledende medarbejder svarer til det fastlagte grundbeløb. Ved bødefastsættelsen tages der hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og virksomhedens omsætning, hvilket kan have haft indflydelse på bødens størrelse i sagen. Det fremgår imidlertid ikke af sagen.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat