Læs eller genlæs de fem mest besøgte artikler på horten.dk i 2022 og få genopfrisket din juridiske viden.

NIS2-direktivet: Bliv klogere på de nye regler om cybersikkerhed

EU har som naturligt led i den digitale udvikling rettet fokus mod data-, informations- og cybersikkerhed de seneste år, herunder med introduktionen af de reviderede databeskyttelsesregler (GDPR) og NIS-direktivet. Den 10. november 2022 vedtog EU-Parlamentet NIS2-direktivet, hvilket medfører nye og væsentlige regler for cybersikkerhed indenfor den private og offentlige sektor. Vi giver dig overblik over de nye regler.

Fem gode råd om advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er i de seneste år blevet anvendt bredt – og uden at man i alle tilfælde gør sig det klart, hvad der karakteriserer advokatundersøgelsen som redskab. Advokatundersøgelsen kan være et effektivt værktøj, hvis den bliver anvendt og tilrettelagt korrekt. Vi giver fem gode råd til undersøgelser, når offentlige myndigheder benytter advokatundersøgelser, og hvor der ikke er tale om såkaldte krænkelsessager.

Chromebook-sagen: Fem vigtige pointer om cloud-tjenester

I juli 2022 nedlagde Datatilsynet forbud mod overførsel til tredjelande samt brugen af de såkaldte Chromebooks og Google Workspace i Helsingør Kommune, og i august fastholdt tilsynet forbuddet. Sagen tog en overraskende drejning, da Datatilsynet i september suspenderede det gældende forbud og i stedet gav en frist for at lovliggøre brugen. Set i lyset af Chromebook-sagen kommer vi med gode råd til brugen af cloud-tjenester.

Ændring af udbudsloven

Den 9. juni 2022 blev forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven vedtaget. Formålet med ændringerne er blandt andet at styrke muligheden for at udelukke virksomheder fra deltagelse i udbud og give en øget fleksibilitet i udbud. Få overblik over ændringerne her.

Lovforslag om øremærket barsel er vedtaget

Folketinget har 3. marts 2022 vedtaget ændringer af barselsloven, der skal styrke ligestillingen og fremme en mere ligelig fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. Det sker bl.a. ved at øremærke en del af orloven til hver forælder og gennem nye regler om soloforældre og LGBT+-familier. Få overblik over den ændrede barselslov her.