Konkurrencerådet oplyste i slutningen af 2021, at rådet har udstedt bødeforelæg til 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab. Alle erkender de at have overtrådt konkurrenceloven. Overtrædelsen omfatter et kartelsamarbejde om ikke at konkurrere i hinandens områder. Det er første gang, Konkurrencerådet selv udsteder bødeforelæg, og det oplyses, at endnu flere diskoteker er omfattet af sagskomplekset. 

En række danske diskoteker og deres fælles indkøbsselskab, Nox Network ApS, har ifølge sagsoplysningerne indgået en gentlemanaftale om, at diskotekerne ikke måtte åbne filialer i hinandens respektive byer/kommuner eller inden for en afstand af 20 kilometer fra hinanden. På den baggrund har Konkurrencerådet vurderet, at diskotekerne og Nox Network ApS har foretaget en grov overtrædelse af konkurrencelovens § 6, hvilket Nox Network ApS og de 18 diskoteker har erkendt. Kartelsamarbejdet har stået på i perioder fra et år og ni måneder og op til 15 år og ti måneder.

Bøderne for kartelsamarbejdet

Bødeforelæggene er på mellem 28.000 kr. og 278.000 kr., hvilket er fastsat på baggrund af en vurdering af overtrædelsernes grovhed, varighed og virksomhedernes omsætning. Overtrædelserne er kategoriseret som meget alvorlige eller som minimum alvorlige, hvilket som udgangspunkt medfører en bøde på minimum 4 millioner kroner. Bødernes størrelse kan dog maksimalt udgøre 10 % af en virksomheds koncernomsætning i det foregående regnskabsår. Som følge af diskotekernes meget lave omsætning under Covid-19 i 2020 er bøderne derfor lave.

Konkurrencerådets første bødeforelæg

Den 9. februar 2021 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af konkurrenceloven og straffeloven, hvorefter der blev indført et nyt civilt bødesystem i sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Siden den 4. marts 2021, hvor ændringen af konkurrenceloven trådte i kraft, har Konkurrencerådet således kunnet udstede bødeforelæg til virksomheder og indbringe sager for domstolene med henblik på bødeudmåling.

Det er i denne sag første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat