Konkurrencerådet har udstedt bødeforlæg på 8 mio. kr. til virksomheden HTS Besafe for at overtræde konkurrenceloven. HTS Besafe har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har accepteret bødeforlægget.

HTS Besafe er en dansk filial af det norske HTS Besafe AS, der producerer baby- og børneprodukter, herunder autostole og Voksi-poser. Virksomheden har vedtaget et bødeforlæg på 8 mio. kr. for ulovligt at have indgået aftaler med en række forhandlere om at holde sig til den vejledende udsalgspris på nogle af virksomhedens produkter. Samtidig har HTS Besafe begrænset forhandlernes online-salg af visse produkter.

HTS Besafes overtrædelse af konkurrenceloven

Sagsmaterialet viser, at HTS Besafe har indgået aftale med en række forhandlere om at holde sig til den vejledende udsalgspris for visse produkter. Forhandlerne var således afskåret fra at sælge autostole og Voksi-poser til babyer og børn med rabat.

HTS Besafe har desuden begrænset online-salg af visse produkter på forhandlernes webshops. Derved har HTS Besafe overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser, hvorefter forhandlere skal være fri til selv at sætte deres egne salgspriser. Overtrædelsen har fundet sted fra starten af 2015 til slutningen af 2020.

Bødens størrelse

Overtrædelserne er alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne. Det medfører som udgangspunkt bøder på minimum 4 mio. kr. for virksomheder og 100.000 kr. for personer. Overtrædelsens grovhed, varighed samt virksomhedens omsætning er medtaget ved fastlæggelse af bøden, hvilket kan have haft indflydelse på bødens størrelse.

Ved fastsættelse af bødens størrelse er der som en formildende omstændighed lagt vægt på, at virksomheden har gjort en aktiv indsats for, at dens medarbejdere overholder konkurrencereglerne fremadrettet. Derudover er der lagt vægt på, at virksomheden har medvirket til sagens opklaring.

Vil du vide mere?

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat