Skatteministeriet har 13. december 2022 sendt et EU-forslag på momsområdet – VAT in the Digital Age – i høring.

Ud over nogle ganske fornuftige regler om digitale indberetningskrav og e-fakturering foreslås det også, at:

  • indføres en såkaldt ”deemed supplier-model,” for platforme, der formidler korttidsudlejning af fast ejendom og persontransport.
  • at korttidsudlejning af boliger sidestilles med udlejning på ”hotellignende vilkår” og dermed momspligtig udlejning.

Specielt de to punkter om en ”deemed supplier-model” og momspligt ved korttidsudlejning af boliger er problematiske. I forhold til en ”deemed supplier-model” vil det blandt andet betyde, at hvis den underliggende sælger ikke opgiver et momsregistreringsnummer, vil platformene skulle anses for at levere udlejnings- og transportydelserne, og dermed bliver de ansvarlige for momsbetalingen.

Ligestilling mellem momspligtig og momsfri udlejning

Formålet med forslaget til lovændringen er at skabe konkurrencemæssig ligestilling mellem erhvervsvirksomheders momspligtige udlejning og private/SME’ers momsfrie udlejning.

I regi af Danmarks Skatteadvokater/Danske Advokater har vi hjulpet med at afgive høringssvar. Vores bekymring er, at reglerne udvider momssystemets anvendelsesområde, og at de vil ramme blandt andet udlejning af sommerhuse, som vil blive omfattet af momspligt, hvis udlejningen sker via et udlejningsbureau. Hvis momspligten bliver afhængig af, om ejeren udlejer gennem et udlejningsbureau, er der en risiko for, at ejerne begynder at udleje via andre kanaler, som medfører, at den sorte økonomi kan øges, hvilket Danmark har fået en rimelig kontrol med via udlejningsbureauernes indberetningspligt.

Vi følger lovgivningsprocessen tæt.

Kontakt

Thomas Booker

Partner