Den 29. januar 2024 udsendte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) tre anmodninger om interessetilkendegivelser (såkaldte RFI'er) i forbindelse med start af ammunitionsproduktion, oplagring og forvaltning i Danmark.

Anmodningerne ligger i forlængelse af, at det danske forsvarsministerium i oktober 2023 erhvervede et industriområde i Nordjylland, som tidligere blev brugt som ammunitionsproduktionsfacilitet. Forsvarsministeriets statslige drift på dette sted kaldet "Krudten" blev afsluttet for næsten 20 år siden, da staten solgte ejendommen til en privat ammunitionsproducent, Denex, ejet af spanske Expal Systems (som nu er fuldt integreret i tyske Rheinmetall). I 2020 indstillede Expal produktionen på stedet, som blev afhændet til en ejendomsudvikling, som aldrig blev realiseret.

I 2020 var militær ammunitionsproduktion i Danmark således historie - en uundgåelig konsekvens af, hvordan sikkerhed blev opfattet af danske beslutningstagere. Men den russiske invasion af Ukraine i februar 2022 ændrede den opfattelse fra den ene dag til den anden - og den dramatiske mangel på ammunition i næsten alle kalibre fik Forsvarsministeriet til at se sig om efter muligheder for at genstarte en dansk produktion. Genkøbet af den nordjyske grund var et første skridt, selv om stedet ikke længere havde nogen særlige egenskaber såsom licenser og tilladelser, der var relevante til dette formål. Men den har en historie.

RfI'erne repræsenterer således det næste logiske skridt. De falder i tre dele, der beskæftiger sig med tre separate elementer af ammunitionsproduktion og -håndtering:

  • Del 1 specificerer, at producenten "skal etablere og drive et fyldeanlæg eller et andet produktionsanlæg til storkalibreret ammunition på Krudten og afhjælpe flaskehalse i produktionen eller, hvis det er relevant, et andet sted i Danmark". Denne del omfatter også muligheden for ammunitionsopbevaring i Danmark, som administreres af operatøren. Der foretrækkes operatører fra et af de nordiske lande. Fokus på et fylde-/støbeanlæg er dikteret af det faktum, at "DALO vurderer, at der er et presserende behov for ammunition af stor kaliber, især 155 mm artilleriammunition og 120 mm morterammunition. Især for disse ammunitionstyper er der en alvorlig mangel på produktionskapacitet på det nuværende marked".
  • Del 2 vedrører etablering af produktion af håndvåbenammunition i Danmark, igen også med mulighed for oplagring af ammunition. Denne del af RfI'en har specifikt til formål at vurdere "markedets interesse i at etablere og drive et produktionsanlæg for håndvåbenammunition på Krudten eller, hvis det er relevant, et andet sted i Danmark". Det specificeres yderligere, at der er behov for en dansk (national) virksomhed til produktion af håndvåbenammunition, eventuelt i samarbejde med en strategisk partner. "Håndvåbenammunition" defineres som kalibre fra 5,56 mm NATO (5,56×45 mm) op til 12,7 mm NATO (12,7×99 mm) og specificerer yderligere, at "Produktionen skal ikke udelukkende være til levering til det danske forsvar" - hvilket indikerer, at Forsvarsministeriet kan have en appetit på at få en indtægt fra salg til det civile og/eller eksportmarkeder.
  • Del 3 indeholder bestemmelser om et ammunitionslager og en ammunitionsforvaltningsvirksomhed i Danmark for at "sikre forsyningssikkerheden for den mest kritiske ammunition" til Forsvaret.

I de overordnede bemærkninger, der ledsager RfI'erne, udtrykker FMI en klar præference for at samarbejde med nationale og regionale (nordiske) operatører med små/mellemstore eller nicheprægede karakteristika. Det er ikke en overraskelse.

Men FMI fremhæver også behovet for, at entreprenører "går sammen", hvilket indikerer, at DALO er klar over, at ikke-national og ikke-nordisk virksomhedsdeltagelse kan være nødvendig for at sikre passende evner og kapaciteter, der ikke er tilgængelige lokalt.

Dette er en direkte invitation til både nationale, nordiske og internationale operatører om at danne nye partnerskaber for at passe ind i det klare billede af den 'perfekte leverandør'. Faktisk bør alle interesserede aktører være særligt opmærksomme på mulighederne for at gøre brug af den danske ordning for industrisamarbejde (afvikling af offset-forpligtelser). Se artikel: Ingen dansk forsvarsindustri uden modkøb

Det er også yderst interessant at bemærke, at det ikke eksplicit synes at være en betingelse at gøre brug af den tilbagekøbte 'Krudten' - men med den politiske kapital, der er investeret i den transaktion, kan det være klogt at gå langt for at imødekomme ønsket.

Deadline for svar på RfI'erne er allerede den 1. marts 2024 kl. 13:00.

Horten er klar til at rådgive om sagen, herunder at facilitere mulige kontakter for at danne partnerskaber mellem relevante operatører.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Timmi Smed O'Brien

Advokat