Emil Spurr Madsen rådgiver danske og udenlandske ejendomsinvestorer om Real Estate M&A, ejendomsudvikling, erhvervslejekontrakter og generel asset management.

Emil har desuden erfaring med konfliktløsning og retssager, ligesom han jævnligt er udpeget som bisidder for vidner i undersøgelseskommissioner.

Emil har erfaring fra at have arbejdet med corporate M&A, selskabsret og kommercielle kontrakter i flere år.

Emil har blik for at afveje interesserne hos flere stakeholdere, og han tilstræber at levere rådgivning på en enkel, praktisk og effektiv måde, som er bæredygtig på både kort og lang sigt.