Frederik Hannibal Vest-Maagensen rådgiver om M&A og selskabsret samt regulatoriske forhold inden for den finansielle sektor.                                           

Frederik forestår desuden undervisning i forskellige sammenhænge og har i flere år undervist i obligationsret på Københavns Universitet.