Philip Hesselbjerg rådgiver om erhvervsretlige forhold, herunder selskabs- og børsretlige forhold samt udarbejdelse af alle former for kommercielle kontrakter, bl.a. ejeraftaler, investeringsaftaler og infrastrukturaftaler

Derudover har Philip erfaring med konkurrenceret, EU-ret og menneskerettigheder. Philip har også stor praktisk erfaring med gennemførsel af advokatundersøgelser.

Philip er politisk interesseret og har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune. Han har derigennem opnået indgående kendskab til den politiske beslutningsproces samt til strategiske og organisatoriske forhold i offentlige organisationer.