Philip Hesselbjerg rådgiver generelt om udbudsret, konkurrenceret og, statsstøtte.

På det udbudsretlige område beskæftiger Philip sig primært med gennemførelse af udbudsforretninger, kvalitetssikring af udbudsmaterialer og kontrakter.

Derudover har Philip erfaring med reglerne for aktindsigt, og han har bl.a. været deltidsudstationeret i en kommune i forbindelse med besvarelse af en anmodning om aktindsigt

Philip er politisk interesseret og har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune. Han har derigennem opnået indgående kendskab til den politiske beslutningsproces samt til strategiske og organisatoriske forhold i kommunerne.