Thomas Krucov Jensen rådgiver primært inden for fast ejendom - herunder køb og salg af fast ejendom, finansiering af fast ejendom, forpagtningskontrakter, lejelovgivningen, miljøret og entrepriseret. Thomas rådgiver nationale og internationale virksomheder samt en række kommuner og kommunale fællesskaber. Han har indgående kendskab til ejendomsbranchen og byggesektoren såvel som den offentligretlige regulering på dette område. Thomas har ydet rådgivning i forbindelse med køb af erhvervsejendomme og ejendomsporteføljer nationalt og internationalt, herunder K/S projekter.

Han har deltaget som rådgiver i en lang række offentlige udbud og har endvidere erfaring med udarbejdelse af tilbudsmateriale vedrørende bortforpagtning, udarbejdelse af lejekontrakter og forpagtningskontrakter samt juridisk rådgivning i forbindelse med lejeretlige tvister og forpagtningstvister.

Thomas Krucov Jensen er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Real Estate (Recommended Lawyer)

Thomas Krucow Jensen always delivers a flawless and very well-prepared piece of work. Thomas has a wide knowledge within real estate and is a very loyal lawyer.

Legal 500, 2022

Clients say: "He is really skilled and commercial. He understands the client's needs and adjusts the service accordingly."

Chambers Europe, 2017