Udtrykkene tilladelse, godkendelse og dispensation bruges forskelligt, men er alle udtryk for, at der meddeles en adgang til at gøre noget, der ellers er forbudt. Denne artikel anvender “tilladelse” som samlebetegnelse og handler om tilladelser, der kan falde bort, fordi de ikke bliver udnyttet. Vi giver her et overblik over, hvornår denne situation kan opstå, og hvad en myndighed kan gøre for at håndhæve tilladelsens bortfald.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

Øvrige forfattere: Sine Jespersgaard