Et byråd, som har en klar vision, skal kunne gå på kompromis, hvis et stort strategisk projekt skal lykkes, mener Tim Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune. Med ProjectZero vil Sønderborg realisere ambitionen om at være en CO2-neutral kommune i 2029. Visionen løftes gennem offentligt-privat samarbejde.

ProjectZero blev etableret i 2007 som et offentligt-privat partnerskab mellem Sønderborg Kommune og SE, Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss), DONG Energy og Nordea-fonden. Partner­skabet skal drive visionen om at gøre hele Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029, baseret på bæredygtig vækst og etablering af mange nye grønne arbejdspladser. Samarbejder af denne karakter er ikke en selvfølge, men i Sønderborg var det oplagt, fortæller kommunaldirektør Tim Hansen.

- Det er altid klogt at bygge på sine styrkepositioner og forfølge dem. I Sønderborg ligger det lige til højre­benet, fordi vi har virksomheder, som arbejder med energi og energioptimering, og fordi vi har hele vores grønne klynge på dette område. ProjectZero åbner visionen om at udvikle ansvarlighed, innovation og partnerskaber for at finde nye løsninger og forretnings­modeller for vækst og grønne jobs. Og afledt af det kan vi forhåbentlig få skabt flere uddannelser og dermed et meget mere kreativt innovationsmiljø i området, siger han.

Projektet forløber over mange år, og derfor er der brug for en god dialog mellem parterne, hvis det skal lykkes.

- Hvor det var virksomhederne, der startede, har det de seneste år været kommunen, som løb foran. Nu er man nået på omgangshøjde med hinanden. Ligesom med alle andre offentligt-private partnerskaber er udfordringen løbende at få afstemt forventningerne, så man sikrer, at projektet udvikler sig som planlagt, og det kan kun gøres i fælles dialog. Det har vi stor erfaring med i Sønderborg, hvor vi også har vores havneprojekt og projektet med Nordals Ferieresort, siger Tim Hansen.

ProjectZero er et af byrådets tre fyrtårnsprojekter, og som kommunal­direktør skal Tim Hansen hele tiden sikre, at de tre fyrtårne forfølges i alt, hvad kommunen laver.

- Grundlæggende er det en politisk vision, som jeg skal sørge for at holde os på sporet af. Det gør jeg ved at sikre, at projektet får nok tyngde i vores administration og i organisationen, og ved at vi hele tiden kommer med nye initiativer på baggrund af den politisk fastlagte strategi. Det er også fuldstændig afgørende for gennemslagskraften, at det er et enigt byråd, der står bag, for ellers opnår man ikke de betydelige investeringer, der skal til for at komme i mål. Der har undervejs hele tiden været et enigt byråd bag, fordi alle kan se effekterne. Ikke kun politikerne, men også borgerne, fortæller Tim Hansen.

Han fremhæver især tre ting, der skal være tilstede, hvis en kommune skal nå i mål med et stort projekt, der kræver samarbejde mellem offentligt og privat og løber over mange år:

- Først og fremmest skal man ville det – ikke bare sige, at man vil det. Derud­over skal kommunen være villig til at gå foran. Og endelig skal man være indstillet på, at offentligt-privat samarbejde kræver kompromisser. Et byråd, som har en klar vision, skal evne at gå på kompromis, så også de private parter får deres målsætninger med sam­arbejdet opfyldt.


Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner