Horten bidrager med artiklen Håndhævelse af planloven – om 'mellemperioden' og opsættende virkning i festskrift til professor Peter Pagh, der fylder 70.

Peter Pagh har været professor i miljøret på Københavns Universitet siden 1998 og fortsætter sit professorat. Han har været toneangivende i udvikling af dansk og europæisk miljøret med imponerende bidrag til litteraturen om emnet. I sit virke har han haft stor synlighed i forhold til myndigheder, studerende og advokatverdenen, som har gjort ham til et fyrtårn inden for miljøretten.

Horten er stolte af at bidrage til festskriftet med en artikel om håndhævelse. Poul Hvilsted og Henriette Soja har gennem 30 års virke som advokater inden for den miljøretlige disciplin været involveret i mange af de mest markante sager om de regulatoriske og praktiske udfordringer, der knytter sig hertil. Det er baggrund for artiklen.

Håndhævelse af planloven – om 'mellemperioden' og opsættende virkning.

Artiklen stiller spørgsmålet om, hvilke problemstillinger, der indgår i reguleringen tilknyttet planloven, og hvilke forpligtelser tilsynsmyndighederne har.

Citat fra teksten:

"Planloven og den tilknyttede regulering indeholder ikke en klar eller koordineret anvisning på, hvorledes tilsynsmyndigheden skal navigere i sin håndhævelse i mellemperioden og af Planklagenævnets beslutninger om opsættende virkning. Det jævnligt tilbagevendende tema om, hvornår og hvordan kommunalbestyrelserne skal – eller i lyset af bl.a. proportionalitetsprincippet kan eller ikke kan – vælge mellem faktisk eller retlig lovliggørelse, er en beslægtet og lige så vanskelig problemstilling. Selvom vi i denne artikel har introduceret vores bidrag til den juridiske vurdering af disse uafklarede problemstillinger på især det planretlige område, er der fortsat tale om en uhensigtsmæssig juridisk gråzone."Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Poul Hvilsted

Advokat (H)