Horten er med på Folkemødet 13. – 16. juni. Vi ser frem til at opleve de mange debatter om det offentlige Danmarks muligheder og udfordringer og til at møde nye og kommende samarbejdspartnere under åben himmel på Bornholm. Læs her, hvad vores repræsentanter på Folkemødet 2019 ser frem til at opleve.

Andreas Christensen

Andreas er ekspert i samspillet mellem offentlige aktører og private virksomheder. Særligt har Andreas i mange år spillet en væsentlig rolle i forhold til at præcisere reglerne for udbud og offentlige indkøb på dansk grund. Derudover sidder Andreas i bestyrelsen for en række virksomheder og fonde.

“Vi samarbejder med vores klienter om at skabe værdi i samspillet mellem det offentlige og private Danmark, og på Folkemødet bliver jeg altid inspireret til nye muligheder for værdiskabelse. Her møder man mange af de vigtige aktører samlet på ét sted. Det betyder masser af inspirerende møder med mennesker i øjenhøjde, hvor der er god tid til dialog, sol i ansigtet og højt til himlen.“

Line Markert

Line er blandt Danmarks førende advokater inden for energi- og forsyningssektoren. Derudover er hun ekspert i kommunale selskabers forhold. Hun repræsenterer Horten i Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser. Derudover er hun i privat regi formand for Dansk Sejlunion.

“Jeg skal til Folkemødet for at møde mennesker, som er med til flytte energi- og forsyningssektorerne til næste niveau og for at vende fremtidens infrastruktur. Særligt bliver det spændende at vende tanker om den fremtidige organisering af de danske erhvervshavne med organisationer, virksomheder og de kommuner, som er ejere af havne.”

Nicolai Dyhr

Nicolai er en af de advokater i Danmark, der har gennemført flest rekonstruktioner efter de nye regler i konkursloven. Han rådgiver om rekonstruktion, konkursbehandling og generelle kreditretlige forhold.

“Jeg glæder mig til at deltage i Folkemødet for første gang. Mit fokus vil være på arrangementer målrettet erhvervslivets forhold, herunder oplæg angående erhvervsfremme, iværksætteri, legaltech, finansielle forhold mv. Jeg ser frem til at opleve lærerige indlæg og at netværke uformelt med de forskellige aktører og beslutningstagere tæt på de danske virksomheder”.

Rikke Søgaard Berth

Rikke er specialiseret i organiseringen af de kommunale opgaver og arbejder særligt med tværfaglige projekter. Rikke har blandt andet været ansvarlig for Hortens rådgivning af det konsortium med staten og fem kommuner, der bød på – og fik – Tour de France til Danmark i 2021.

“Folkemødet er altid en stor oplevelse, særligt fordi det giver mig mulighed for at tale med aktørerne i ”det offentlige Danmark” om de muligheder og udfordringer, de oplever i løsningen af det offentliges mange komplekse opgaver. Hvordan kan vi skabe gode rammer for byudvikling? Hvordan kan offentlig og privat blive bedre til at arbejde sammen? Hvordan arbejder kommunerne med at nedbringe antallet af fejl i de sociale sager? Alt sammen emner, vi dagligt er i berøring med hos Horten, og hvor input fra forskellige aktører giver mig idéer til, hvordan vi kan gentænke håndteringen og de retlige rammer”.

Søren Hornbæk Svendsen

Søren er blandt Danmarks førende advokater inden for energisektoren og arbejder særligt med olie, gas og vindmøller. Søren er medlem af Dansk Industris Energi- og Klima­politiske Udvalg, indgår i Olie Gas Danmarks juridiske komité og er formand for Den danske Energiretsforening.

“Jeg deltager i Folkemødet, fordi der sker rigtig meget, rigtig hurtigt på energiområdet - og Folkemødet er stedet at møde mennesker fra alle energiens facetter: Vind, sol, biogas, biomasse, Power-to-X og hele infrastrukturen. Jeg glæder mig til mange gode snakke om energi og infrastruktur og forventer at blive klogere på, hvad der rører sig lige nu, hvor det kan bringe os hen - og hvordan fremtidens transaktioner, kontrakter og regulering kan matche udviklingen.”

René Frisdahl Jensen

René er ekspert i energi-og forsyningsret og har mere end 18 års erfaring inden for området. René beskæftiger sig bland andet med indtægts- og prisreguleringen af energi- og forsyningsvirksomheder samt selskabsgørelse og omstrukturering af disse virksomheder. Han rådgiver endvidere om etableringen af vindmølleparker, solcelleanlæg og biogasanlæg.

“Energi- og forsyningssektoren er altid rigtig godt repræsenteret på Folkemødet, og jeg glæder mig til at møde en masse af aktørerne i sektoren samt til at deltage i en række af de mange spændende arrangementer vedrørende aktuelle emner inden for energi- og forsyning, som finder sted på Folkemødet.”

Mia Ceric

Mia rådgiver bl.a. om kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesretten og de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. Hun underviser i forvaltningsret på Københavns Universitet og har været med til at udvikle et e-læringskursus i udvidet sagsbehandling målrettet sagsbehandlere med borgerkontakt.

”Som offentligretsnørd ser jeg frem til nogle spændende indlæg og debatter på Folkemødet 2019. Det er et unikt forum, hvor man som advokat bliver inspireret til at se juraen med friske øjne og i en større kontekst. Jeg har altid været meget interesseret i den offentlige sektor, og jeg glæder mig særligt til at følge debatterne i forhold til den mulige kommende ændring af de retlige rammer for kommuners og regioners erhvervsaktivitet. Det er også altid spændende at høre om konkrete byudviklingsprojekter rundt om i landet og tale med mennesker, som har projekterne helt tæt ind på kroppen. Det har stor værdi for mig – både fagligt og personligt – at møde mine klienter og samarbejdspartnere i de smukke og uformelle omgivelser på Bornholm.”

Forfattere

Andreas Christensen

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)