Den 1. marts 2016 trådte ændringen af vandsektorloven i kraft. Ændringerne er et resultat af et politisk forlig om en ny og forbedret regulering af vandsektoren i Danmark, og de har været undervejs i næsten et år.

Baggrundsmaterialet til loven er omfattende, og det kan være svært at navigere rundt i det.
Horten har derfor lavet en hvidbog over forløbet. I hvidbogen har vi samlet det politiske forlig, høringssvar og høringsnotat, materiale fra Folketingets behandling og den vedtagne lov. Vi har også lavet en sammenskrevet vandsektorlov, hvor ændringerne er indarbejdet i lovteksten. Og endelig er de vigtigste bekendtgørelser også med i hvidbogen.

Du kan hente hvidbogen ved at klikke på linket ovenfor.

Ønsker du en fysisk version af hvidbogen tilsendt, er du velkommen til at sende en mail til Rikke Søgaard Berth på rsb@horten.dk, Line Markert på lma@horten.dk eller René Frisdahl Jensen på rfj@horten.dk.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)