Siden udgivelsen af 1. udgave i 2004 har rammerne for dansk varmeforsyning ændret sig betydeligt. Varmeforsyningslovens grundtræk – projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyning og princippet om nødvendige omkostninger – udgør stadig lovens juridiske kerne. Med årlige ændringer af varmeforsyningsloven har lovgiver forsøgt at holde juraen i trit med virkeligheden. Det har imidlertid også givet sig udslag i en mere broget jura med flere regler og flere undtagelser.

Der er gået mere end 15 år mellem den 1. og 2. udgave. Den nye udgave viser, hvordan især klimamålsætningerne har påvirket lovens grundlæggende principper om samfundsøkonomisk udvikling af energisystemet og prisfastsættelse baseret på nødvendige omkostninger.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat

Klavs Gravesen

Partner (L)

Øvrige forfattere: Thomas Andersen Thrane