Få overblik over anmeldelsesprocessen for FDI-screeninger.

FDI-screening er screening af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler efter reglerne i investeringsscreeningsloven. Formålet med reglerne er at forhindre, at udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler udgør en trussel mod den nationale sikkerhed og offentlige orden. Læs mere om reglerne og erfaringer med FDI-screeninger her.

Investeringer og aftaler, som er omfattet af reglerne i investeringsscreeningsloven, kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, inden de gennemføres. Derudover kan visse investeringer og aftaler med udenlandske investorer bosiddende uden for EU og EFTA anmeldes frivilligt for at sikre, at der ikke kan gribes ind over for investeringen senere.

Ved tvivl om, hvorvidt en investering eller en aftale skal eller kan anmeldes, kan det i nogle tilfælde søges be- eller afkræftet ved Erhvervsstyrelsen i en præ-screening. Uanset om en transaktion skal screenes eller præ-screenes, så indebærer det en proces, som skal tænkes ind i planlægningen af transaktionsprocessen.

Figuren her giver et overblik over anmeldelsesprocessen for FDI-screeninger:

FDI-anmeldelse i Danmark

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig