Vibeke Kristine Hammershøi rådgiver generelt om konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret.

Vibeke er specialiseret inden for konkurrenceretten, herunder har hun indgående erfaring inden for finans, service og det digitale område.

Vibeke har desuden en særlig erfaring med overtrædelser af dansk og europæisk konkurrencelovgivning fra sin ansættelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt retlige forhold vedrørende betalingsområdet. Derudover har hun været med til at tilrettelægge og gennemføre kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids).