Horten Dynamic er en digital platform for dynamiske indkøbssystemer. 

Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk udbudsprocedure, som kan anvendes til at gennemføre alle typer udbudspligtige indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der er generelt tilgængelige på markedet.

Det dynamiske indkøbssystem kan bedst beskrives som en åben rammeaftale, der i princippet kan indgås på ubestemt tid. Systemet er åbent for enhver interesseret leverandør i hele systemets levetid, så længe leverandørerne opfylder nogle grundlæggende krav til egnethed, herunder krav til deres økonomiske og tekniske forudsætninger for at løse opgaverne.

Dynamiske indkøbssystemer adskiller sig fra de gængse udbudsprocedurer på en række punkter:

  • Muligheden for at etablere et dynamisk indkøbssystem med ubegrænset varighed giver et stort potentiale for at minimere transaktionsomkostningerne. Når det dynamiske indkøbssystem først er etableret, vil der således kunne foretages konkrete indkøb over en lang årrække.
  • Det konkrete indkøb under et indkøbssystem skal først beskrives nærmere, når man indhenter tilbud fra de leverandører, som er tilmeldt systemet. Systemet indeholder således en indbygget fleksibel mulighed for løbende at tilpasse de konkrete indkøb efter behov. Denne fleksibilitet skaber et solidt fundament for at fremtidssikre det dynamiske indkøbssystem til ordregivers ønsker og behovsændringer.
  • Ordregivere har mulighed for at foretage konkrete indkøb hurtigere end ellers. Minimumsfristen for indlevering af tilbud alene er 10 dage – altså ca. en tredjedel af, hvad der følger af de “almindelige” udbudsprocedurer.
  • Det løbende optag af nye leverandører skaber gode forudsætninger for en effektiv konkurrence og muligheden for altid at kunne foretage indkøb, som er tidssvarende og måske mere innovative end på tidspunktet for etablering af systemet. Det dynamiske indkøbssystem kan derfor ofte bedre følge med udviklingen og markedet end de mere traditionelle udbudsformer.

Med Horten Dynamic får man som ordregiver et intuitivt værktøj til brug for både oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem og den efterfølgende løbende håndtering af de konkrete indkøb. Systemet indeholder alle de dokumenter, ordregiver har brug for, når der skal gennemføres en udbudsproces.

Vil du vide mere?

Læs mere om Horten Dynamic - klik her for at downloade folder - og kontakt os på: dynamic@horten.dk eller på telefon 3334 4426.

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner