Danmark står pludselig i en krise, vi aldrig har set før. Hortens COVID-19-beredskab har derfor sammensat en krisepakke til virksomheder og offentlige organisationer.

En pludselig opstået krise som Covid-19 og de indførte foranstaltninger rejser mange forskelligartede og vanskelige problemstillinger. Den første følge er tab af overblik. Det kan være vanskeligt at identificere alle de relationer og områder, som rammes af Covid-19-situationen, og hvordan de rammes. Nogle konsekvenser vil rejse juridiske spørgsmål. Det vigtigste er derfor at få etableret et hurtigt overblik, så man kan få formuleret et eventuelt behov for juridisk bistand.

Covid-19 krisepakke til erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder

Hortens Covid-19 krisepakke består af tre niveauer, som effektivt og sikkert vil give virksomheden overblik, over hvilke problemstillinger, som kræver målrettet juridisk eller anden rådgivning.

Krisepakken indeholder:

  • Kontakt: En indledende og uforpligtende telefonsamtale/mailkorrespondance, som sætter rammen for jeres virksomheds specifikke situation.
  • Kortlægning: Et skypemøde af halvanden times varighed med to af Hortens specialister, der kan give en mere præcis kortlægning af virksomhedens problemstillinger og udfordringer, og dermed identificere særlige spørgsmål, som fordrer en juridisk sagsbehandling og afklaring af de rette fagspecifikke eksperter hos Horten. Derudover kan mødet fx bruges til at klarlægge behovet for ikke-juridisk rådgivning som fx krisestyring, kommunikation eller lignende. Der kan også identificeres et behov for at benytte Hortens digitale platform 'Horten Connect', hvis der måtte være behov for overblik over og deling af informationer og dokumenter i mere komplekse situationer.
  • Konsekvens: En effektiv sagsbehandling hos Hortens fagspecifikke eksperter på de områder, som kortlægningen har identificeret udfordringer på.

Kontakt og kortlægning ydes uden beregning. Fagspecifik rådgivning og sagsbehandling (nævnt under 'Konsekvens') vil ske mod vederlag, som aftales nærmere med udgangspunkt i Hortens sædvanlige timetakster.

Kontakt en af nedenstående personer for at høre nærmere og få en aftale om et kortlægningsmøde.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Jakob Krag Nielsen

Partner

Andreas Schønbeck

Partner