Vi har samlet en række faglige artikler og webinarer om kommunalt bestyrelsesarbejde - find inspiration og gode råd til dit bestyrelsesarbejde her.

Kommunerne ejer en lang række selskaber inden for forsyning, affald og miljø, samt institutioner inden for undervisning og kultur, som har hver deres bestyrelse.

Bestyrelsesopgaven for et kommunalt selskab afhænger af den enkelte organisation og de opgaver, selskabet varetager. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er godt forberedt til opgaven.

Her på siden har vi samlet en række artikler og webinarer af og med Hortens juridiske eksperter, der deler viden, gode råd og faglig inspiration til bestyrelsesarbejdet.

Juridiske eksperter i bestyrelsesarbejde

Horten har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde i små, mellemstore og store virksomheder – både i Danmark og i udlandet. Vores specialister sikrer, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Samtidig bidrager vi med en kommerciel og strategisk indsigt samt en brancheindsigt, som er opnået gennem betydelig erfaring med klienter inden for tilsvarende eller relaterede brancher.

Selve bestyrelsesopgaven for et kommunalt selskab vil afhænge meget af den enkelte organisation og de opgaver, selskabet varetager. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er godt forberedt til opgaven.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Introduktion til organiseringsformen – væsentligste karakteristika (A/S, ApS, kommunale fællesskaber, kommunale selvstyrehavne mv.)
  • Bestyrelsens opgave og rolle
  • Samarbejdet i bestyrelsen
  • Bestyrelsens ansvar
  • Strategi
  • Tavshedspligt – hvordan og hvornår?
  • God selskabsledelse

Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser

Horten er partner i netværket Forum for offentlige bestyrelser, som løbende sætter fokus på bestyrelsesarbejde i offentligt ejede eller styrede virksomheder. Netværket afholder hvert år Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvor der også uddeles Årets Offentlige Bestyrelsespris til en bestyrelse, som gør et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre bestyrelser.

Kontakt

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)