Hvad er de retssikkerhedsmæssige udfordringer ved brugen af kunstig intelligens?

Vi har spurgt ChatGPT om det, og vi har fået følgende svar:

Brugen af kunstig intelligens (KI) rejser flere retssikkerhedsmæssige udfordringer. Her er nogle af de vigtigste:

  1. Manglende gennemsigtighed og forklarbarhed: Nogle KI-modeller, kan være komplekse og uforudsigelige i deres beslutningsproces. Manglen på gennemsigtighed og forståelse af, hvordan beslutninger træffes kan være en udfordring for retssikkerheden, da det kan være svært at forklare og udfordre afgørelse truffet af KI-systemer.

  2. Beskyttelse af personlige oplysninger: Brugen af KI indebærer ofte indsamling og behandling af store mængder personlige data. Hvis disse data ikke behandles forsvarligt og beskyttes tilstrækkeligt kan de føre til krænkelser af privatlivets fred og misbrug af personlige oplysninger.

  3. Manglende retssikkerhedsgarantier: KI-systemer kan udføre komplekse opgaver, herunder juridiske og retlige opgaver. Hvis KI-baserede beslutninger ikke er underlagt de samme retssikkerhedsgarantier som menneskelige beslutninger kan det underminere principper som retfærdig rettergang, uskyldspresumption og ligebehandling for loven.

  4. Manglende regulering og standarder: Den hurtige udvikling af KI-teknologi har ført til en mangel på passende regulering og standarder for brugen af det. Dette kan resultere i manglende klare retningslinjer for, hvordan man håndterer retssikkerhedsmæssige spørgsmål ved KI-implementering.

Brug af ny teknologi giver anledning til en række etiske, juridiske og retssikkerhedsmæssige udfordringer. Vi har samlet overblikket for at hjælpe dig med at finde en vej i den mest centrale lovgivning området, nemlig databeskyttelsesforordningen (GDPR), forvaltningsloven samt den kommende AI-forordning, ligesom du også kan lærer mere om dataetik.

Enkel model over AI-proces

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du læse disse artikler:

Horten på Folkemødet: Debat om kunstig intelligens

Har I husket at teste jeres it-systemer?

Governance er fundamentet for et vellykket digitaliseringsprojekt

Sådan forbereder du dig på EU-Kommissionens regulering af kunstig intelligens

Har I foretaget en konsekvensanalyse af jeres IT-system?

Kontakt

Emilie Loiborg

Director, advokat