Horten og Professional Services tilbyder en pakkeløsning for kvalitetsscreening af byggeprojekter. 

Byggeprojekter er en kompleks størrelse, som kræver detaljeret forberedelse og tilrettelæggelse i forbindelse med udbud, planlægning af tid, økonomi, kontrahering og sikring af, at de folk, som skal udføre opgaven, har de rette kompetencer.

En samlet pakkeløsning for kvalitetsscreening af byggeprojekter sætter fokus på de faser i et byggeprojekt, hvor årsagerne til problemer typisk findes.

Kvalitetsscreeningen understøtter et bæredygtigt byggeprojekt og skaber balance i udbudsmaterialet og aftalegrundlaget.

Kvalitetsscreeningen virker dermed konfliktforebyggende ved at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden af projektet.

Læs mere om taktisk projektrådgivning i folderen Kvalitetsscreening af byggeprojekter.

Professional Services er en sammenslutning af en række kompetente projektrådgivere i byggebranchen.

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner