Horten tilbyder en pakkeløsning for kvalitetsscreening af tilbud på offentlige it-kontrakter.

At udarbejde et tilbud i it-udbud kan være en kompliceret og ressourcekrævende opgave. Derfor er der heller ikke noget mere ærgerligt, end når et ellers gennemarbejdet tilbud bliver afvist af ordregiver, fordi det indeholder formelle fejl eller uklarheder, eller at udbuddet eller tildelingsbeslutningen må annulleres på grund af fejl i udbudsmaterialet.

Horten tilbyder en pakkeløsning, der på en omkostningsbevidst måde screener tilbuds- og udbudsmateriale for fejl og uklarheder. Dermed kan tilbudsgiver anvende tiden og ressourcerne på at sikre kvaliteten i tilbuddet, samtidig med at risikoen for annullation bliver synliggjort og håndterbar.Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Anders Jakobsen

Advokat