Hortens oversigt over de minimis-støtte giver et grafisk overblik over begrebet.

De minimis-støtte er en forenklet procedure, som kan anvendes ved mindre støtteinitiativer under visse betingelser. Hvis EU-statsstøtte kan tildeles efter proceduren i de minimis-forordningen (2023/2831), så skal støtten ikke anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Støtten kan dog stadig være omfattet af en registreringspligt, se mere under 'Notifikation og registrering'.

De minimis-forordningen kan som hovedregel anvendes for støtte, som ikke overstiger 300.000 euro over en 3-årig periode. Læs mere om de minimis-forordningen og proceduren for tildeling af de minimis-støtte her: Statsstøtte: De minimis-støtte - hvad er det, og hvordan gør man?

Download vores Oversigt over de minimis-støtte
Download vores Erklæring om de minimis-støtte

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat