Hortens oversigt over de minimis-støtte giver et grafisk overblik over begrebet.

De minimis-støtte er en forenklet procedure, som kan anvendes ved mindre støtteinitiativer under visse betingelser. Hvis EU-statsstøtte kan tildeles efter proceduren i de minimis-forordningen (1407/2013), så skal støtten ikke anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Støtten kan dog stadig være omfattet af en registreringspligt, se mere under 'Notifikation og registrering'.

De minimis-forordningen kan som hovedregel anvendes for støtte, som ikke overstiger 200.000 euro over en 3-årig periode. Få et grafisk overblik i vores oversigt over de minimis-støtte eller læs mere om de minimis-forordningen og proceduren for tildeling af de minimis-støtte her: Statsstøtte: De minimis-støtte - hvad er det, og hvordan gør man? Derudover kan du downloade vores skabelon til Erklæring om de minimis-støtte.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat