Hortens folder om statsstøtte og luftfart gennemgår reglerne for statsstøtte til lufthavne og flyselskaber.

Mange lufthavne og flyselskaber modtager støtte fra nationale myndigheder og kommuner. Antallet af sager vedrørende statsstøtte til lufthavne og flyselskaber er de seneste år steget markant. Særligt Europa-Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte til etablering og drift af mindre lokale lufthavne samt aftaler mellem offentligt ejede lufthavne og flyselskaber.

Hortens folder om statsstøtte og luftfart giver et overblik over reglerne og en række væsentlige temaer såsom investering i lufthavne, driftsstøtte til lufthavne og lufthavnes støtte til flyselskaber.

"Statsstøtte og luftfart" - download folderen her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat