Østre Landsrets dom om myndighedssvigt efter EMRK artikel 3

Østre Landsret har for nylig frifundet en kommune i en sag, hvor den var blevet sagsøgt for at tilsidesætte Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Advokat Bo Juul Jensen og Anne Louise Ellingsøe gør jer klogere på, hvordan kommuner bør agere i den type sager.


Kontakter

Bo Juul Jensen

Advokat (L)

Anne Louise Ellingsøe

Advokat