Anne Louise Ellingsøe rådgiver generelt om problemstillinger inden for det offentligretlige område, herunder det forvaltningsretlige område.

Anne Louise har gennem sin tidligere ansættelse i Justitsministeriets departement opnået særlige kompetencer i forhold til generel lovfortolkning.

Særligt har Anne Louise et indgående kendskab til lov om beskyttelse af whistleblowere, som hun har arbejdet med fra udarbejdelsen af lovforslaget til vedtagelsen. Det har også givet hende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for whistleblowerområdet, både ift. spørgsmål, der knytter sig til whistleblowerordninger i den private og i den offentlige sektor. I sin rådgivning trækker Anne Louise desuden på sin erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.