Anne Louise Ellingsøe rådgiver generelt om problemstillinger inden for det offentligretlige område, herunder om kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger. Anne Louise rådgiver endvidere kommunerne om whistleblowerordninger, herunder opsætning af whistleblowerordninger og håndtering af konkrete whistleblowersager.

Derudover har Anne Louise erfaring med udarbejdelse af advokatundersøgelser, herunder foretagelse af retlige undersøgelser, indsamling, gennemgang og systematisering af store mængder skriftligt materiale samt forberedelse og gennemførelse af interviews. Anne Louise har desuden erfaring med udarbejdelse af skriftlige afrapporteringer.

Anne Louise har gennem sin tidligere ansættelse i Lovafdelingen i Justitsministeriets departement opnået særlige kompetencer inden for offentlig ret, herunder i forhold til generel lovfortolkning. Særligt har Anne Louise et indgående kendskab til lov om beskyttelse af whistleblowere, som hun har arbejdet med fra udarbejdelsen af lovforslaget til vedtagelsen. Det har også givet hende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for whistleblowerområdet, både i forhold til spørgsmål, der knytter sig til whistleblowerordninger i den private og i den offentlige sektor. Gennem sin ansættelse i departementet har Anne Louise desuden beskæftiget sig med blandt andet grundlovsmæssige spørgsmål og spørgsmål i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I sin rådgivning trækker Anne Louise desuden på sin erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.