Få overblik over folkeoplysningslovens struktur og indhold, herunder lovens støttemuligheder.

Vi giver dig et overordnet overblik over folkeoplysningsloven – og derigennem en introduktion til den kommunale understøttelse af foreningslivet. Vi fokuserer på lovens struktur – det folkeoplysende voksenundervisning/frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – samt på, hvor du kan finde fortolkningsbidrag til loven.

Folkeoplysningsloven

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)