Bliv udbudscertificeret og klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser. Over 8 undervisningsgange online får du en grundig gennemgang af de vigtigste udbudsretlige regelsæt og den nyeste praksis.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Undervejs kommer vi desuden med en lang række praktiske tips til, hvordan et udbud kan tilrettelægges, så processen optimeres, og du får bedre tilbud.

Du får derfor en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende, næste gang du står over for en udbudsretlig udfordring.

Til sidste undervisningsgang 25. november mødes vi og slutter af med fællesspisning og netværk.


Bliv udbudscertificeret

Kursusforløbet består af:

  • 18 lektioner fordelt på 8 undervisningsgange
  • Praktik og teori formidlet af praktikere
  • Materialesamling med cases, retspraksis mv.
  • Udbudscertificering (diplom udleveres)
  • Adgang til alumnenetværk med årlige arrangementer

Program

16. september 2024: Introduktion til udbudsreglerne: * De forskellige retskilder * Baggrund og grundprincipper (ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet, habilitet) * Hvornår skal en kontrakt i udbud? * Hvordan forløber et udbud? (markedsdialog, gennemførelse og afslutning)

23. september 2024: Kontrakter og beregning af kontraktværdi: * Principper for beregning af kontraktværdi * Forskellige kontrakt-/indkøbsformer: Offentlig kontrakt, rammeaftale, DIS (kendetegn, fordele og ulemper)

30. september 2024: Udbudsprocedurer: * Introduktion til forskellige udbudsprocedurer – over og under tærskelværdier * Introduktion til egnethed- og udvælgelseskrav, tildelingskriterier * Kontraktkrav og kontraktstyring

7. oktober 2024: Egnethed og udelukkelse: * Fokus på egnethed og udelukkelse (over og under tærskelværdien): Hvilke krav kan der stilles, hvordan skal de håndhæves og hvad gør vi, hvis der er fejl i ansøgningen/tilbuddet?

21. oktober 2024: Evaluering og tildeling: * Fokus på evaluering og tildeling (over og under tærskelværdien): Hvordan formuleres konkurrencekriterier, valg af point- og evalueringsmodeller. Håndtering af forbehold og afvigelse i tilbuddet.

28. oktober 2024: Udbudsgrundlag under tærskelværdien: * Gennemgang af eksempel: Hvordan bygges udbudsgrundlaget op, hvad skal det indeholde, særlige opmærksomhedspunkter

4. november 2024: Udbudsgrundlag over tærskelværdien (EU-udbud): * Gennemgang af eksempel: Hvordan bygges udbudsgrundlaget op, hvad skal det indeholde, særlige opmærksomhedspunkter.

11. november - Aktindsigt, klager og sanktioner: * Aktindsigt: Hovedregel, undtagelser og processen * Kort om klager og sanktioner

25. november 2024: Alumne-netværk: * Opdatering på udvalgte udbudsretlige emner efterfulgt af fællesspisning, netværk og hyggeligt samvær.

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Praktisk information

  • Tilmelding og betaling sker gennem Nemtilmeld, og kurserne holdes via GoToWebinar. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.
  • Du behøver kun at tilmelde dig én gang. Herefter får du automatisk en reminder-mail med link og tidspunkt, hver gang vi har et nyt webinar i serien. Bemærk at du via tilmeldingslinket tilmelder dig hele webinarserien.
  • Du kan til enhver tid framelde dig ved at trykke på afmeldingslinket i mails fra GoToWebinar.
  • Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at alle lektioner bliver optaget, og at der ikke vil indgå personoplysninger om de deltagende personer i optagelserne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat