To nye partnere – Thomas Booker med speciale i skatteret og Jesper Petersen Bach med speciale i udbudsret og offentlig regulering - skal være med til at styrke Hortens brand og vision om at være blandt landets førende full service advokatkontorer.

Advokat Thomas Booker rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer samt koncern- og sambeskatning, ligesom han også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Landsskatteretten. Thomas har særlig ekspertise indenfor beskatning af fast ejendom, hvor han rådgiver flere af de største ejendomsbesiddere i Danmark om blandt andet ejendomsskat. Thomas har i øvrigt indleveret en ph.d.-afhandling om beskatning af fast ejendom, som skal forsvares i marts 2019 på Aarhus Universitet.

Thomas er derudover forfatter til adskillige artikler i forskellige både nationale og internationale skatteretlige tidsskrifter, ligesom han er medforfatter til bogen ”Transaktioner i selskaber – selskabsret, regnskab og skat”. Han er desuden en af landets mest anvendte foredragsholdere inden for skatteret og selskabsret.

Thomas har tidligere været partner i Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab.

Advokat Jesper Petersen Bach har igennem sin karriere arbejdet såvel i den private sektor som i det offentlige, blandt andet som chef for en indkøbs- og udbudsafdeling. Jesper har massiv erfaring med gennemførelse af udbud på vegne af offentlige ordregivere, ligesom han har ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud, domstolene og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Jespers specialistkompetencer omfatter blandt andet rådgivning om udbud inden for byggeriets område, sundhedssektoren, havnesektoren, forsyningssektoren og det almene område.

Jesper har siden 2009 undervist i udbudsret og entrepriseret som ekstern lektor på Aarhus Universitet, herunder i forbindelse med et forløb for elitestuderende. Jesper afholder desuden løbende en lang række kurser om udbud rundt om i landet. Jesper er anbefalet i Legal 500, 2018.

Jesper har tidligere været partner i DELACOUR og DLA Piper.

Begge partnere er tiltrådt med virkning fra 1. januar 2019.

Kontakt

Thomas Booker

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner