Infografik: Få overblik over hvad de minimis-støtte går ud på, herunder støtteloft, betingelser og procedurer.

Mindre støttebeløb kan gives som såkaldt de minimis-støtte efter en simpel procedure og dermed udgøre lovlig statsstøtte. Men hvad er de minimis-støtte, og hvordan gør man?

Europa-Kommissionen vurderer, at 95 % af al statsstøtte i EU-landene kan undtages fra statsstøttereglerne. En af mulighederne er fritagelse af mindre støttebeløb efter de minimis-forordningen.

Når der gives eller modtages mindre støtte fra en offentlig myndighed, bør det derfor overvejes, om proceduren i de minimis-forordningen kan anvendes, hvis støtten er omfattet af statsstøttereglerne.

Vores oversigt over de minimis-støtte giver overblik over støtteloft, betingelserne og hvilke procedurer, der skal følges.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat