Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt for modtageren, hvis støtten ikke er statsstøttesikker. Horten har sammen med Antitrust Alliance udgivet en folder, som gennemgår reglerne for statsstøtte til sport.

Antallet af sager vedrørende statsstøtte til sport er de seneste år steget markant. Særligt Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte i sportsbranchen. Det kan f.eks. være lån, sponsorater, udlejning under markedsprisen, eller opførelse af nye stadioner.

Derfor bør man sikre, at offentlig støtte til sport er lovlig efter statsstøttereglerne. Er støtten ikke godkendt, fritaget eller undtaget fra statsstøttereglerne, kan støtten kræves tilbagebetalt med renter. Det kan altså have store økonomiske konsekvenser, hvis støtten ikke er statsstøttesikker.

Horten har i samarbejde med Antitrust Alliance udgivet en folder, som gennemgår reglerne for statsstøtte til sport. Du kan læse, hvordan reglerne gælder for sportssektoren, og hvad der gælder for særligt væsentlige temaer såsom sportsklubber, stadioner og foreningsidræt.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat