Arbejdsretten har i en ny sag afgjort ud fra en konkret vurdering, at der var arbejdsretlig identitet mellem virksomheder. Det medførte hæftelse for efterbetalingskrav.

Et holdingselskab havde gennem tiden stiftet tre forskellige virksomheder, hvori de pågældende medarbejdere var ansat. Det ene selskabs aktiviteter overgik til en af de andre selskaber, som herefter gik konkurs.

Arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne

Sagen omhandlede, hvorvidt der mellem virksomhederne forelå en sådan arbejdsretlig identitet, at virksomheden, som gik konkurs, hæftede for de efterbetalingskrav på løn, feriegodtgørelse mv., som medarbejderne i de øvrige virksomheder havde rejst.

Arbejdsretten fandt, at der i arbejdsretlig henseende konkret forelå identitet mellem selskaberne. Ved afgørelsen blev det tillagt betydning, at virksomhederne havde samme adresse, samme ejer og samme direktør. Desuden havde virksomhederne samme medarbejdere, arbejdsopgaver og samme kundekreds.

Da der var arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne, måtte virksomheden under konkurs anses for at hæfte for det efterbetalingskrav, som var rejst overfor konkursboet. Der var dermed ikke oplysninger i sagen, som indikerede, at et nyt selskab havde overtaget hæftelsen for kravet.

Overensstemmelse med tidligere praksis

I afgørelsen var det afgørende, at Arbejdsretten ud fra en konkret vurdering mente, at der var arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne. Arbejdsretten lagde i den konkrete vurdering vægt på, om virksomhederne havde samme arbejdsopgaver, adresse, medarbejdere, kundekreds m.v. De nævnte momenter ved afgørelsen er i overensstemmelse med tidligere praksis om arbejdsretlig identitet mellem virksomheder.