I en nylig tilkendegivelse i en faglig voldgiftssag er det blevet fastslået, at det kunne berettige en bortvisning, at en medarbejder fremviste stærkt stødende og grænseoverskridende digitalt indhold til en kollega.

I en frokostpause havde en medarbejder vist en kollega et videoklip af optakten til henrettelsen af en mand, der var bagbundet og nedgravet i sand. Kollegaen blev ikke orienteret om indholdet af videoklippet, før det blev vist. Medarbejderen, der havde vist videoklippet, blev bortvist.

Pligt til at omgås kolleger med respekt og hensyntagen

Opmanden udtalte, at medarbejdere på en arbejdsplads har en ansættelsesretlig forpligtelse til at omgås hinanden på en respektfuld og hensynsfuld måde, og at arbejdsgiveren har pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø. Fremvisning af et videoklip kan – alt efter dets indhold – virke som et overfald eller en krænkelse, som arbejdsgiveren ud fra hensynet til virksomheden, arbejdsmiljøet og den almindelige trivsel, har ret og pligt til at sanktionere klart og tydeligt.

Det blev endvidere udtalt, at et videoklip som viser en henrettelse, normalt vil blive opfattet som en modbydelighed, og at det er en implicit del af ansættelsesforholdet, at en ansat skal undlade at vise sådanne videoklip til kollegaer uden udtrykkeligt samtykke.

På den baggrund, og da der ikke tidligere havde været lignende episoder på arbejdspladsen, fastslog opmanden, at bortvisningen af medarbejderen var berettiget.

Psykisk krænkelse af kolleger

Tilkendegivelsen understreger, at medarbejdere har pligt til at omgås kollegaer med respekt, og at der findes en grænse for, hvad man som ansat kan tillade sig at udsætte sine kolleger for, uanset om det foregår i en pause. Arbejdsgiver har således en tilsvarende pligt til at afværge eller sanktionere krænkende opførsel kollegaerne imellem.

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat