Få overblik over, hvordan arbejdsgivere bør agere i deres håndtering af coronavirus, herunder hvordan GDPR-reglerne spiller ind.

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan virksomheder skal forholde sig i forbindelse med situationen med coronavirus. Sundhedsmyndighederne samler fremadrettet al relevant information om coronavirussen på www.coronasmitte.dk.

Gode råd til arbejdsgiveres håndtering af coronavirus

Horten anbefaler, at man som arbejdsgiver holder sig opdateret om situationen, og at man løbende holder sine medarbejdere orienteret gennem arbejdspladsens interne kommunikationskanaler (intranet, orienteringsmails etc.). Det kunne være følgende:

  • Sikre, at medarbejderne ved, hvor de kan finde informationer og holde sig opdateret på situationen, fx via www.coronasmitte.dk.
  • Sikre, at medarbejderne er klar over, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på.
  • Sikre, at medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig ved mistanke om smitte.
  • Informere medarbejderne om, hvilke forholdsregler de bør tage for at forebygge smitte og tage vare på sig selv.
  • Informere medarbejderne om eventuelle beslutninger og tiltag for at håndtere situationen, såfremt arbejdsgiveren måtte vælge at implementere sådanne.
  • Fastlægge interne procedurer for, hvordan arbejdsgiveren håndterer situationen, hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt smittet med coronavirus.
  • Fastlægge interne retningslinjer for rejser til risikoområder – både forretningsrejser og private rejser.

GDPR og coronavirus

Datatilsynet vurderer i en ny pressemeddelelse fra 5. marts 2020, at en arbejdsgiver inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne i visse tilfælde kan registrere og videregive oplysninger om coronavirus, når situationen nødvendiggør det.

Det gælder navnlig for oplysninger, som ikke er så konkrete og specifikke, at de udgør helbredsoplysninger. En arbejdsgiver kan derfor bl.a. registrere og videregive:

  • At en ansat er hjemvendt fra et risikoområde
  • At en ansat er i hjemmekarantæne
  • At en ansat er syg

Som udgangspunkt er arbejdsgiveren dog ikke berettiget til at angive en nærmere årsag til hjemmekarantæne eller sygdom, da det vil udgøre registrering og videregivelse af helbredsoplysninger.

Ifølge Datatilsynet vil det efter omstændighederne alligevel være berettiget at registrere og videregive, at en medarbejder er smittet med coronavirus, da det legitime hensyn kan være, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige forholdsregler.

Det er også tilladt at registrere og videregive medarbejderes helbredsoplysninger, hvis medarbejderne har givet deres udtrykkelige samtykke hertil. En medarbejder kan dog altid trække sit samtykke tilbage.

Registrering og videregivelse af oplysninger skal altid være saglig og nødvendig. Arbejdsgiveren skal derfor være opmærksom på, om der konkret er en saglig grund til at behandle personoplysninger. Arbejdsgiveren bør også overveje, om formålet med behandlingen af oplysningerne kan opnås ved mindre indgribende tiltag (fx ved at undlade at nævne navne).

Læs Datatilsynets pressemeddelelse her: Hvordan er det med GDPR og coronavirus.

Oplever I medarbejdermæssige udfordringer, så kontakt Horten

Virksomheder eller offentlige myndigheder, der oplever medarbejdermæssige udfordringer eller ønsker sparring om andre ansættelses- eller persondataretlige forhold, kan altid rette henvendelse til Hortens ansættelsesretlige eksperter.

Følg myndighedernes anbefalinger

Horten følger naturligvis fortsat situationen tæt. Situationen kan ændre sig med kort varsel og dermed også ovenstående rådgivning. Det vil vi naturligvis følge op på. Det er vigtigt at understrege, at arbejdsgivere bør følge myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger.