Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået aftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning til udgangen af 2021 med nye tilpasninger.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning skulle efter planen være udløbet den 31. december 2020, men efter at have konstateret at mere end 7.000 personer i øjeblikket er omfattet af ordningen, er det blevet besluttet at forlænge ordningen til udgangen af 2021. Forlængelsen indeholder en række tilpasninger og præciseringer:

Yderligere nedsættelse af arbejdstiden

Aftaleparterne vil skabe udvidet fleksibilitet, ved at landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale at åbne mulighed for, at virksomheder nedsætter arbejdstiden med op til 80 % frem for de nuværende 50 %. En sådan aftale vil alene gælde for personer inden for de relevante faggrupper, og som er ansat under den pågældende overenskomst på området. Der åbnes således ikke op for, at virksomheder ensidigt kan nedsætte arbejdstiden med 80 %, da det kræver aftale mellem landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Særligt for funktionærer

For ikke-funktionærer kan ledighed i forbindelse med arbejdsfordelingsordningen placeres i timer, dog således at evt. regler i overenskomster om daglig arbejdstid respekteres. For funktionærer gælder det dog, at ledighed i forbindelse med arbejdsfordelingsordningen skal placeres i hele dage, medmindre andet aftales på virksomheden/i afdelingen. På overenskomstdækkede virksomheder skal en sådan aftale indgås efter reglerne om indgåelse af lokalaftaler. På ikke-overenskomstdækkede virksomheder skal aftalen indgås med en medarbejderrepræsentant eller flertallet af de berørte medarbejdere.

Mulighed for anvendelse af afløsere

Med forlængelsen præciseres det, at der ved uforudset og kortvarigt behov for merarbejde er mulighed for at anvende afløsere, selvom virksomheden har en igangværende arbejdsfordeling. Forudsætningen herfor er, at personer, der er omfattet af arbejdsfordelingen, under merarbejdet arbejder i samme omfang, som de gjorde, før arbejdstiden blev nedsat. Virksomheder, der får uforudset travlt, kan således ikke indkalde afløsere, mens medarbejderne på arbejdsfordeling fortsat arbejder på nedsat tid. Med præciseringen gives virksomhederne fleksibilitet til at kunne håndtere kortvarige travle perioder uden at blive tvunget til at udtræde af arbejdsfordelingsordningen.


De øvrige regler for arbejdsfordelingsordningen følger af den oprindelige aftale, som du kan læse her:
COVID-19: Trepartsaftale om ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling