Horten har bistået HOFOR i forbindelse med indgåelsen af kontrakt med Stiftelsen Sorø Akademi om udvikling af en af landets største solcelleparker på i alt 180 MW installeret effekt, hvilket svarer til cirka 50.000 husstandes forbrug af strøm.

Solcelleparken skal udvikles og ejes af HOFOR og opføres på 250 hektar jord, som Stiftelsen Sorø Akademi ejer nord for Fjenneslev og Vestmotorvejen ved Sorø.

Godkendelse hos miljømyndighederne og Sorø kommune udestår. Desuden skal tilslutningen til elnettet ske i samarbejde med Energinet. Hvis alt går som planlagt, vil solcelleparken kunne stå færdig i 2024.

Hortens team bestod af Søren Hornbæk Svendsen og Ann-Sophie Birch.

Læs mere: Solcellepark ved Sorø skal forsyne 50.000 husstande med strøm

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner