Snart vil en ny pulje på 197 mio. kr. fremme udviklingen af teknologien bag fangst og lagring af CO2 – også kaldet CCS. Det skal give nyt liv til udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen og samtidig bidrage til, at Danmark kan komme i mål med 70%-målsætningen.

Midlerne i CCS-puljen er afsat som en del af Nordsøaftalen fra december 2020, og de skal målrettes projekter med fokus på nye teknologier til lagring af udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen.

”Lagring af CO2 spiller en afgørende rolle for at nå vores ambitiøse klimamål om 70% reduktion i CO2-udledninger i 2030. CCS har et stort potentiale – nu handler det om at få teknologien op i skala og ned i pris, og det understøtter vi med denne pulje. Inden sommerferien vil regeringen så præsentere en national strategi for CCS, så vi kan få rammerne på plads for teknologien,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Ansøgere til puljen kan være virksomheder, universiteter, GTS-institutter, forsyningsselskaber og offentlige institutioner. Der kan være tale om alt fra smalle, teknologispecifikke projekter til brede samarbejder om systemløsninger.

Den nye pulje åbner for ansøgere i juni 2021 med ansøgningsfrist primo september. I december 2021 afgøres det, hvem der skal have støtte efter puljen.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse her:
Første CCS-pulje klar til at støtte CO2-lagring i Nordsøen


Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)