Hent inspiration i Hortens opdaterede udkast til standardkontrakt om pleje af grønne områder mv. ved aftaleindgåelse om pleje og vedligeholdelse.

Horten har udarbejdet et udkast til en standardkontrakt om pleje af grønne områder mv. Standardkontrakten er tiltænkt som inspiration til udformning af et juridisk aftalegrundlag ved udbud af pleje og vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af grønne områder mv. i kommunerne.

Ved brug af standardkontrakten skal standardkontrakten tilpasses, så kontrakten rammer plet i forhold til det konkrete projekt og den konkrete ydelse, der skal reguleres af kontrakten. Derfor kan eller må standardkontrakten ikke anvendes som den foreligger.

Kontakt os endelig, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med brugen af standardkontrakten.

Download: Hortens udkast til standardkontrakt for pleje af grønne områder mv.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat