Læs eller genlæs de fem mest besøgte artikler på horten.dk i første halvdel af 2021 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

Byggebranchen oplever lige nu store prisstigninger på byggematerialer som træ, stål og isolering. Vi gennemgår muligheden for regulering af priserne i forholdet mellem bygherre og entreprenør.

Læs artiklen


Hvad koster det at føre en retssag?

Det er et evigt aktuelt spørgsmål for Hortens kunder, hvilke omkostninger og overvejelser der er forbundet med at føre retssager i større sagskomplekser. Vi besvarer her de mest almindelige spørgsmål relateret til omkostningerne.

Læs artiklen


Medhold i familieoverdragelse til offentlig ejendomsvurdering

Horten har i en afgørelse ved Landsskatteretten opnået fuldt medhold for en klager i forbindelse med overdragelse af en ejendom fra forældre til søn ved anvendelse af værdiansættelsescirkulæret om fast ejendom, herunder 15%-reglen.

Læs artiklen


Lovforslag forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblowerordning

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Det betyder blandt andet en pligt for arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

Læs artiklen


Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik.

Læs artiklen