Regeringen offentliggjorde traditionen tro lovkataloget for folketingsåret i forbindelse med Folketingets åbning 5. oktober 2021. Men hvad kommer det nye lovprogram til at betyde for kommunerne?

På vores månedlige webinar inden for kommunal- og forvaltningsret sad Rikke Søgaard Berth og Line Markert klar med morgenkaffen allerede morgenen efter, at lovprogrammet var blevet offentliggjort. Her slog de ned på de lovforslag i lovprogrammet, som får størst betydning for kommunerne samt energi- og infrastrukturvirksomhederne. De så bl.a. nærmere på følgende lovforslag:

  • Styrkelsen af den kommunale anvisningsret til private udlejningsejendomme.
  • Lige kønssammensætning i ledelsen i kommunale fællesskaber og større offentlige selskaber.
  • Nye krav om etablering og drift af elladestandere.
  • Kommunal fjernkøling og regulering af prisen på overskudsvarme.
  • Selskabsgørelse af kommunale genanvendelsesanlæg.
  • Ændring af den økonomiske regulering af vandsektoren.

Se webinaret her: Morgenkaffe med Line og Rikke: Lovprogrammet – 6. oktober 2021

Du kan også læse det fulde lovprogram her: Lovprogram for folketingsåret 2021-2022

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner