Som led i regeringens reformudspil ”Danmark kan mere II” præsenterede regeringen 20. april 2022 deres udspil til en grøn skattereform. Forslaget indebærer ifølge regeringen en højere og mere ensartet CO2-afgift, der skal sætte skub i virksomheders grønne omstilling og sikre reduktioner på 3,7 mio. ton CO2 i 2030.

Virksomheder, der belaster klimaet, skal selv betale for deres udledning gennem en højere og mere ensartet CO2-afgift. Samtidigt skal der afsættes 7 mia. kr. til blandt andet omstillingsstøtte, så de virksomheder, der har sværest ved den grønne omstilling, kan få hjælp. Sådan lød regeringens forslag til en grøn skattereform, som blev præsenteret 20. april 2022, og som ifølge regeringen skal få flere virksomheder til at vælge en klimavenlig produktion.

Høj og mere ensartet beskatning

I dag er udledningen af CO2 beskattet på meget forskellig vis, og nogle brancher er helt fritaget. Regeringens forslag til en grøn skattereform foreslår tre forskellige priser for, hvad de danske virksomheder skal betale for deres CO2-udledning. Dette skal ifølge regeringen sikre en mere ensartet beskatning. Den højeste nationale CO2-afgift er 750 kr. for at udlede ét ton CO2. Den skal betales af de virksomheder, der i dag ikke betaler noget, dvs. de virksomheder, som ikke er omfattet af EU's kvotehandelssystem. De virksomheder, der i forvejen betaler en kvotepris i EU's kvotesystem, skal betale 375 kr. pr. ton i national CO2-afgift. Dog skal virksomheder, der producerer cement, isolering, glas og teglsten kun skal betale 100 kr. pr. ton. Regeringens udspil indeholder også en bundpris, så afgiften kan forhøjes, hvis kvoteprisen i EU’s kvotesystem falder.

Grøn omstillingsfond

Regeringen foreslår desuden, at der afsættes 7 mia. kr. frem mod 2030 til en grøn omstillingsfond målrettet de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig. Tre af milliarderne foreslås at blive brugt til investeringer i fangst og lagring af CO2 frem til 2030.

Den næste del af den grønne omstilling

Det nuværende udspil handler kun om en CO2-afgift for industri og erhverv. Ekspertgruppen for en grøn skattereform skal efter planen aflevere sin endelige rapport i slutningen af 2022. Rapporten skal levere anbefalinger om blandt andet landbrugets udledninger af drivhusgasser og det forventes, at regeringen herefter vil komme med et udspil, der også omfatter det område.

Regeringens udspil til en grøn skattereform kan læses her: Regeringen sætter turbo på grøn omstilling med ambitiøs grøn skattereform

Regeringens reformudspil "Danmark kan mere II" kan læses her: Danmark kan mere II


Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner