Regeringen præsenterede på et pressemøde den 19. april 2022 deres reformudspil ”Danmark kan mere II”. Udspillet skal ifølge regeringen sætte retningen for et grønnere og sikrere Danmark. Det skal lægge sporene for Danmarks vej mod at blive uafhængig af russisk gas og samtidig accelerere den grønne omstilling.

Statsministeriet indkaldte den 19. april 2022 til pressemøde om regeringens reformudspil ”Danmark kan mere II”. Udspillet omhandler bl.a. udfasning af naturgas, mere vedvarende energi, grøn omstilling af industrien og mere fart på eksporten af grønne danske løsninger.

Hovedelementer i "Danmark kan mere II"

Regeringen beskriver selv hovedindholdet af deres reformudspil som følger:

Mere grøn varme. Naturgas skal udfases

• Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr
• Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028
• Bedre rådgivning og hurtigt svar på ansøgning om tilskud
• Investeringsvindue for grønne varmekilder
• Fordobling af støtten til grøn varme til husholdninger med de laveste indkomster
• 100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030

Mere grøn gas. Mere gas til Europa

• Fremrykke og øge produktion af grøn gas
• Midlertidig øget gasproduktion i Nordsøen

Mere grøn strøm

• Høste det fulde havvindspotentiale i Danmark
• 1-4 GW ekstra havvind inden udgangen af 2030
• Igangsætte forberedelse af nye energiøer i Nordsøen
• Regionalt og europæisk samarbejde om markant udbygning af havvind i Nordsøen og Østersøen
• Firedobling af samlet produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030
• Hurtigere sagsbehandling og bedre balance i miljøreguleringen

Grøn skattereform – grøn omstilling af industrien

• Høj og mere ensartet beskatning af CO2
• Grøn støtte til virksomheder

Grønne danske løsninger skal omstille Europa

• Højere klimamål i EU
• Eksportfremme af grønne løsninger

Regeringens reformudspil "Danmark kan mere II" kan læses her.

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner