Den 30. august 2022 underskrev otte lande fra Østersø-regionen "Marienborg-erklæringen" med ambitionen om at syvdoble havvindskapaciteten og styrke el-samarbejdet i regionen.

Den 30. august 2022 underskrev Danmark, Sverige, Polen, Finland, Estland, Letland, Litauen og Tyskland en erklæring om en fælles ambition på 19,6GW havvind i Østersø-regionen i 2030. Der er tale om en meget ambitiøs målsætning om at syvdoble havvindskapaciteten i regionen fra de nuværende 2,8GW. Udover forøgelsen af grøn energi ønsker parterne at styrke arbejdet mod uafhængighed af fossile brændsler fra Rusland - både på nationalt og EU-niveau.

Konsekvenser af Marienborg-erklæringen

Hvis ambitionerne i Marienborg-erklæringen realiseres, vil kapaciteten for havvind i Østersø-regionen øges til 19,6GW, hvoraf Danmark vil have den største kapacitet på 6,3GW. Hertil forventes Energiø Bornholm at udgøre hele 3GW. Erklæringen er et udtryk for et fortsat øget fokus på vedvarende energi og energiuafhængighed af Rusland. Derudover skal erklæringen ses i sammenhæng med EU-kommissionens REPowerEU plan fra 18. maj 2022.

Udover ambitionen om udbygning af havvindskapaciteten indeholder erklæringen også en fælles forståelse for samarbejde om øget brændsel via havet i form af flydende gas (LNG) og flydende biogas (LBG). Erklæringen indeholder også en fælles målsætning om at udforske behov for fælles vedvarende energiprojekter og infrastruktur på tværs af landegrænserne. I første omgang ved at styrke samarbejdet på politisk niveau.

Erklæringen kan læses her

Ambitionen for den grønne omstilling accelererer ufortrødent

Marienborg-erklæringen er det seneste eksempel på en grøn omstilling, der fortsat accelererer – både i ambitionsniveau og realiseringsbehov. Grøn omstilling spiller en essentiel rolle i både energisikkerheden, uafhængighed af fossile brændstoffer (pt. særligt fra Rusland) samt bæredygtige investeringer. Udfordringerne med den globale, og særligt europæiske, forsyningssikkerhed har skubbet til, at udviklingen af vedvarende energi kun er blevet endnu mere aktuel. Danmark spiller en central rolle som markedsleder inden for vindenergi og bidrager med centrale grønne initiativer – eksempelvis ved den kommende energiø i Nordsøen og på Bornholm samt nu Marienborg-erklæringen.

Grøn omstilling projekter - fra tanke til handling

Den grønne omstilling medfører en omfattende mængde af nye innovative projekter. Alt fra biobrændstof, CCS, hav-, vind- og solenergiprojekter undersøges, udvikles og søsættes. Udover udfordringen ved at omsætte projekterne fra tanke til handling fra et teknisk synspunkt, så oplever vi i stigende grad juridiske komplikationer, der skal manøvreres igennem, når projekterne er mere innovative end den gældende regulering.

Tilsvarende fylder begreber som bæredygtighed og ESG mere internt i selskaberne og på EU-reguleringsniveau. Den grønne omstillings konstante udvikling medfører et behov for aktører, politikere, myndigheder og rådgivere til at tænke ud af boksen. Dette for at indfri ambitioner som nu også Marienborg-erklæringen.

Læs mere om grønne energiprojekter

Markedet for offshore vindenergi - status og forventninger
Investeringer i udvikling af energisystemet
Lovforslag om regulering af brintinfrastruktur sendt i høring


Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Andreas Schønbeck

Partner